Plat dak aansluiting

Analyse en inzichten in de mate waarin isolatiematerialen en aanliggende materialen losmaakbaar zijn in hun specifieke aansluitingen (bouwknopen).

Hierbij is een opsplitsing gemaakt tussen ‘klassiek’ in de zin van ‘klassiek gekend, vaak voortkomende uitvoering’ en ‘demonteerbaar’ in de zin van ‘bijzondere aandacht op demonteerbaarheid van de bouwknoop’.

Losmaakbaarheid als facilitator om hergebruik en circulair bouwen te maximaliseren en zo de milieu-impact van de isolatiematerialen en aanliggende materialen naar de toekomst toe te minimaliseren. Daarnaast zijn factoren zoals recycled content, recycleerbaarheid, standaardisatie, restwaarde,… die de circulariteit van een bouwknoop bepalen.

Voor het bepalen van de graad van demonteerbaarheid is gebruik gemaakt van de Losmaakbaarheidsindex 2.0.

 

Plat dak aansluiting - klassieke massiefbouw
C11
Samenvatting
Kenmerken dakdopbouw
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 XPS 0,19
3 Dampscherm_gewapend bitumen -
4 Hellingsbeton 0,05
5a Druklaag 0,05
5b Welfsels 0,12
6 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,172
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
7 Gipspleisterwerk 0,01
8 Verlijmd snelbouwmetselwerk 0,14
9 Rotswol 0,16
10 Spouwhaken
11 Luchtspouw 0,04
12 Verlijmd gevelmetselwerk 0,09
U-waarde [W/m²K] 0,186
Element LI score
1 EPDM
2 XPS isolatie
3 PE-folie
4 Hellingsbeton
5 Welfsels + druklaag
6 gipspleister plafond
7 gipspleister wand
8 snelbouwmetselwerk
9 rotswol isolatie
10 spouwanker + plug n.v.t.
11 luchtspouw n.v.t.
12 verlijmd gevelmetselwerk
13 Isolerende steen
14 afdekplaat spouw
15 EPDM dakrand
16 dakrandprofiel
17 technieken plafond
18 technieken wand
Plat dak aansluiting - demonteerbare massiefbouw
dakopstand circulair massief
Samenvatting
Kenmerken dakopbouw
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Houtvezel 0,22
3 Dampscherm_gewapend bitumen -
4 Hellingsbeton 0,05
5a Druklaag 0,05
5b Welfsels 0,12
6 metalstud 0,25
7 Gipskarton 0,0125
U-waarde [W/m²K] 0,170
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
8 Gipspleisterwerk 0,01
9 Verlijmd snelbouwmetselwerk 0,14
10 Kurk 0,20
11 Spouwhaken
12 Luchtspouw 0,04
13 Verlijmd gevelmetselwerk 0,09
U-waarde [W/m²K] 0,180
Element LI score
1 losse epdm
2 houtvezelisolatie
3 dampscherm
4 hellingsbeton
5 welfsels + druklaag
6 metalstud
7 gipskarton plafond
8 gipspleister
9 verlijmd snelbouwmetselwerk
10 geëxpandeerde kurkisolatie
11 spouwanker + plug n.v.t.
12 luchtspouw n.v.t.
13 click/stapel steen
14 Isolerende steen
15 afdekplaat spouw
16 verlijmde epdm dakrand
17 dakrandprofiel
18 balasttegel
19 technieken plafond
20 technieken wand
Plat dak aansluiting - klassieke houtskeletbouw
Dakopstand - Platdak
Samenvatting
Kenmerken dakopbouw
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Isolatiemateriaal: EPS 0,06
3 Dampscherm (klasse E3) -
4 multiplex 0,02
5 Rotswol 0,14
6 Houten structuur 0,14
7 Binnenafwerking (gipsplaat) 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,186
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
8 Gipsplaat 0,01
9 Stijlen 0,05
10 Technische spouw: rotswol 0,05
11 OSB plaat 0,02
12 Glaswol 0,14
13 Houten structuur 0,14
14 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
15 Regelwerk 0,24
16 Gevelbekleding vezelcement 0,10
U-waarde [W/m²K] 0,185
Element LI score
1 verlijmde epdm
2 EPS isolatie
3 dampscherm
4 multiplex
5 draagbalken dak
6 rotswolisolatie
7 gipskarton plafond
8 gipskarton wand
9 rotswol technische spouw
10 kepers
11 osb plaat
12 glaswolisolatie
13 stijlen
14 dampopen houtvezelisolatie
15 regelwerk
16 vezelcementplaat
17 dakrandprofiel
18 epdm dakrand
19 afdekplaat dakrand
20 rotswolisolatie
21 multiplex dakrand
22 klossen dakrand
23 randbalk
24 muurplaat
25 bovenregel
26 technieken wand
27 technieken plafond
Plat dak aansluiting - Demonteebare houtskeletbouw
dakopstand HSB
Samenvatting
Kenmerken dakopbouw
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Isolatiemateriaal: EPS 0,06
3 Dampscherm (klasse E3) -
4 multiplex 0,02
5 Houten structuur 0,16
6 Cellulose 0,16
7 Dampscherm -
8 Regelwerk 0,02
9 Metalstud 0,25
10 Binnenafwerking (gipsplaat) 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,174
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
11 Gipsplaat 0,01
12 Technische spouw: rotswol 0,05
13 Kepers 0,05
14 OSB plaat 0,02
15 Kalkhennep 0,24
16 Houten structuur 0,24
17 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
18 Regelwerk 0,24
19 Gevelbekleding vezelcement 0,10
U-waarde [W/m²K] 0,181
Element LI score
1 losse epdm
2 EPS isolatie
3 dampscherm
4 multiplex
5 draagbalken dak
6 ingeblazen cellulose
7 dampscherm
8 regelwerk
9 metalstud
10 gipskarton plafond
11 gipskarton wand
12 rotswol tech spouw
13 kepers
14 osb
15 droge kalkhennepscheven
16 stijlen
17 dampopen houtvezelplaat
18 regelwerk
19 vezelcement plaat
20 click - dakrandprofiel
21 epdm dakrand
22 afdekplaat dakrand
23 rotswol dakrand
24 multiplex dakrand
25 klossen
26 randbalk
27 muurplaat
28 bovenregel
29 technieken wand
30 technieken plafond
31 Ballast tegels