Funderingsaansluiting

Analyse en inzichten in de mate waarin isolatiematerialen en aanliggende materialen losmaakbaar zijn in hun specifieke aansluitingen (bouwknopen).

Hierbij is een opsplitsing gemaakt tussen ‘klassiek’ in de zin van ‘klassiek gekend, vaak voortkomende uitvoering’ en ‘demonteerbaar’ in de zin van ‘bijzondere aandacht op demonteerbaarheid van de bouwknoop’.

Losmaakbaarheid als facilitator om hergebruik en circulair bouwen te maximaliseren en zo de milieu-impact van de isolatiematerialen en aanliggende materialen naar de toekomst toe te minimaliseren. Daarnaast zijn factoren zoals recycled content, recycleerbaarheid, standaardisatie, restwaarde,… die de circulariteit van een bouwknoop bepalen.

Voor het bepalen van de graad van demonteerbaarheid is gebruik gemaakt van de Losmaakbaarheidsindex 2.0.

 

Funderingsaansluiting - klassieke massiefbouw
Funderingsaanzet - Traditioneel massief
Samenvatting
Kenmerken vloeropbouw
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 Gespoten PUR 0,11
5 Structuur: beton 0,2
U-waarde [W/m²K] 0,183
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
6 Gipspleisterwerk 0,01
7 Verlijmd snelbouwmetselwerk 0,14
8 PUR/PIR 0,12
9 Spouwhaken
10 Luchtspouw 0,04
11 Verlijmd gevelmetselwerk 0,09
U-waarde [W/m²K] 0,175
Element LI score
1 Verlijmde tegelvoer
2 Cementgebonden chape
3 PE-folie
4 Gespoten PUR
5 Betonvloer
6 Gipspleister
7 verlijmd snelbouwmetselwerk
8 PIR platen
9 spouwanker + plug n.v.t.
10 luchtspouw n.v.t.
11 verlijmd gevelmetselwerk
12 PE-folie
13 vloerverwarming
14 technieken vloer
15 ondergrondsmetselwerk
16 waterkering spouw
17 waterbestendige isolatie
18 waterkering muuraanzet
19 drukvaste isolerende steen
20 luchtdichting
21 randisolatie
22 keramische plint
23 technieken wand
Funderingsaansluiting - demonteerbare massiefbouw
Funderingsaanzet - demonteerbaar massief
Samenvatting
Kenmerken vloeropbouw
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: cement tegels 0,01
(11) Droog vloerverwarmingssysteem 0,025
3 In situ gestorte kalkhennep
4 Kalkhennep 0,20
5 Schelpen 0,35
6 Geotextiel
U-waarde [W/m²K] 0,19
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
5 Gipspleisterwerk 0,01
6 Snelbouwmetselwerk in kalkmortel 0,14
7 Glaswol 0,16
8 Spouwhaken
9 Luchtspouw 0,04
10 click/stapel steen 0,09
U-waarde [W/m²K] 0,184
Element LI score
1 cementtegels
2 in situ gestorte kalkhennep
3 schelpen
4 geotextiel
5 gipspleister
6 snelbouwmetselwerk in kalkmortel
7 glaswolisolatie
8 spouwanker + plug n.v.t.
9 luchtspouw n.v.t.
10 click/stapel steen
11 droog vloerverwarmingsysteem
12 technieken vloer
13 ondergrondsmetselwerk
14 waterkering spouw
15 waterbestendige isolatie
16 waterkering muuraanzet
17 drukvaste isolerende steen
18 funderingssleuf
19 waterkering vloeropbouw
20 luchtdichting
21 cementplint
22 technieken wand
Funderingsaansluiting - Demonteerbaar houtskelet
Funderingsaanzet - demonteerbare houtskeletbouw
Samenvatting
Kenmerken vloeropbouw
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: hardhout 0,02
2 vlasmat 0,002
3 OSB-plaat 0,02
4 Houten structuur 0,18
5 Kurk 0,18
6 Glasschuimgranulaten 0,25
7 Geotextiel
U-waarde [W/m²K] 0,180
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
8 Gipsplaat 0,01
9a Stijlen 0,05
9b Technische spouw: rotswol 0,05
10 OSB plaat 0,02
11a Cellulose 0,16
11b Houten structuur 0,16
12 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
13 Regelwerk 0,24
15 Gevelbekleding vezelcement 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,182
Element LI score
1 parket vloer
2 ondermat vlas
3 OSB plaat
4a gerecycleerde kurkgranulaten
4b vloerbalken
5 PE-folie
6 glasschuimgranualaten
7 geotextiel
8 Gipskartonplaat
9a rotswol
9b kepers
10 OSB plaat
11a cellulose vlokken
11b Stijlen
12 dampopen houtvezelplaat
13 regelwerk
14 vezelcementplaat
15 waterkering muuraanzet
16 natuursteen plint
17 waterbestendige isolatie
18 muurplaat
19 drukvaste isolerende steen
20 funderingssleuf
21 waterkering vloeropbouw
22 luchtdichting
23 houten plint
24 technieken wand
25 technieken vloer
Funderingsaansluiting - Klassiek houtskelet
klassiek houtskelet
Samenvatting
Kenmerken vloeropbouw
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: hardhout 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 EPS 0,12
5 Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel 0,12
6 Structuur: beton 0,2
U-waarde [W/m²K] 0,185
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
8 Gipsplaat 0,01
9a kepers 0,05
9b Technische spouw: rotswol 0,05
10 OSB plaat 0,02
11a Rotswol 0,16
11b Houten structuur 0,16
12 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
13 Regelwerk 0,24
14 Gevelbekleding vezelcement 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,174
1 Element LI score
2 verlijmde parket
3 cemente gebonden chape
4 PE-folie
5 EPS isolatie
6 uitvullaag
7 beton vloerplaat
8 PE-folie
9a gipskartonplaat
9b rotswolisolatie tech. spouw
10 kepers
11a OSB wand
11b rotswolisolatie wand
12 stijlen
13 dampopen houtvezelplaat
14 regelwerk
15 vezelcementplaat
16 waterkering muuraanzet
17 natuursteenplint
18 xps isolatie
19 muurplaat
20 drukvaste isolerende steen
21 luchtdichting
22 randisolatie
23 houten plint
24 technieken wand
technieken vloer