Muurisolatie - houtskelet

Onbekend is onbemind. De kenmerken van zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen worden binnen eenzelfde toepassing met elkaar vergeleken. Naast de klassiek gekende technische eigenschappen zijn kenmerken als biogene koolstofopslag en mate van losmaakbaarheid opgenomen in de studie.

De scope omvat isolatiematerialen die worden toegepast binnen de bovengrondse gebouwschil voor zowel houtskelet als massiefbouw van individuele woningbouw.

De eigenschappen van de verschillende materialen (vb. milieu-impact, kostprijs etc.) worden per opbouw onderzocht en vergeleken. Dit kan ervoor zorgen dat hetzelfde materiaal in een andere opbouw een andere score behaalt.

 

HOUTSKELETWAND - Thermisch

HOUTSKELETWAND_Thermisch Glaswol Rotswol Cellulose Houtvezel Schapenwol Gerecycleerd textiel Stro Kalkhennep
Vormgeving
Matten
Matten
Matten
Matten
Matten
Matten
Balen
Prefab blokken
Vlokken
Vlokken
Vlokken
Vlokken
Vlokken
Vlokken
In situ
vezels
Afbeelding
Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]

min

0,031
0,031
0,032
0,036
0,033
0,036
0,043
0,056

max

0,05
0,050
0,052
0,064
0,063
0,039
0,056
0,100
Dampdiffusieweerstand [-]

min

1
1
1
1
1
1
1
1

max

1,5
2
3
5
2
5
3
Brandreactieklasse

min

A1
A1
B
E
B
B
B
B

max

C
D
E
-
D
-
-
C
Massadichtheid [kg/m3]
30
35
25
40
19
18
85
175

min

max

40
55
75
50
20
22
90
340
Prijs
Losmaakbaarheid

Type Verbinding

-
-
-
-
-
-
-
nat storten/lijmen
-
-
-
-
-
-
-
-
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers
droog storten

Randopsluiting

-
-
-
-
-
-
-
monoliet/gelijmd

rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden
rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vezels
Vochtbuffering
Zwak
Zwak
Matig
Sterk
Matig
Matig
Matig
Sterk
Zomercomfort
+
++
++
+++
+
+
+++
+++
Normeringen
EPBD
EPBD
EPBD
EPBD
-
-
EPBD
EPBD
Milieuimpact wandopbouw
Biogene koolstofopslag
Neen
Neen
Ja
Ja
Neen
Neen
Ja
Ja
Uitvoeringsaspecten

    PDF

    PDF

    PDF

    PDF

    PDF

    PDF (droog)

    PDF (in situ)

    PDF (prefab)

HOUTSKELETWAND - Leidingsspouw

HOUTSKELETWAND_Leidingsspouw Glaswol Rotswol Houtvezel Vlas
Vormgeving
Matten
Matten
Matten
Matten
Afbeelding
Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]

min

0,031
0,031
0,036
0,035

max

0,050
0,050
0,064
0,052
Dampdiffusieweerstand [-]

min

1
1
1
1

max

1,5
2
5
5,7
Brandreactieklasse

min

A1
A1
E
C

max

C
D
-
-
Massadichtheid [kg/m3]

min

30
35
40
28

max

40
55
50
30
Prijs
Losmaakbaarheid

Type Verbinding

-
-
-
-
-
-
-
-
Los tussen kepers
Los tussen kepers
Los tussen kepers
Los tussen kepers

Randopsluiting

-
-
-
-

rechte zijden
rechte zijden
rechte zijden
rechte zijden
Vochtbuffering
Zwak
Zwak
Sterk
Matig
Zomercomfort
+
++
+++
++
Normeringen
EPBD
EPBD
EPBD
-
Milieuimpact wandopbouw
Biogene koolstofopslag
Neen
Neen
Ja
Ja
Uitvoeringsaspecten

    PDF

    PDF